Softver za krojne liste

Programi za optimizaciju secenja profilastih i plocastih materijala jesu delovi koji se takodje nalaze i u okviru programa za stolariju i programa za staklo ali su zbog potreba i nize cene izdvojeni u zasebne celine.

Optimizacija sečenja - Profili 

Izrada krojne liste secenja profila

Optimizacija sečenja - Staklo 

Izrada krojne liste secenja stakla