OPTIMIZATOR - Softver za optimizaciju sečenja profila i kompletan rad za ALU i PVC stolariju

Kratak istorijat

Ovo je glavni program iz paketa programa Optimizator. Osmišljen je 2003. godine u saradnji vlasnika stolarske radionice i programera. Do danas je pretrpeo velike promene kroz mnogobrojne verzije u cilju prilagođavanja krajnjem korisniku za normalan, brz i precizan rad u ALU i PVC stolariji.

Namena programa

Program je namenjen kako potrebama stolarskih radionica, tako i distributerima ALU, PVC profila i pratećeg materijala.

Mogućnosti programa

 • pristupačnost ljudima koji se slabije snalaze sa računarima;
 • interfejs, koji je u potpunosti na Srpskom jeziku;
 • brzina u radu, od projektovanja, do izrade ponude;
 • mogućnost rada sa profilima i okovima po Vašim željama;
 • ne zahteva mesečnu, niti godišnju pretplatu;
 • izuzetno povoljna cena, sa mogućnošću isplate u ratama;
 • svakodnevna i potpuna podrška;
 • fleksibilnost – mogućnost prilagođavanja Vašim zahtevima

Pripremljena baza programa

Po kupovini, program dobijate sa oformljenom bazom ALU i PVC profila i okova koje koristite u izradi otvora.

Otvorenost baze

Mogućnost kasnijeg unosa svih ALU i PVC profila i okova za njih, kako posebno, tako i kombinovano u jednoj bazi programa.

Predefinisani crteži standardnih pozicija

Kupljeni program dobijate sa preko 200 pozicija fikseva, prozora i vrata, jednokrilnih i višekrilnih i kosina.

Mogućnost automatskog izračunavanja mera stakla

Ukoliko izrađujete trokrilni prozor, vrata sa podelama ili bilo koji proizvod sa više stakala, u programu imate mogućnost automatskog izračunavanja nepoznatih kota-mera, tako da stakla (paneli) budu jednakih širina ili visina.

Fiksna cena

Kupovinom programa postajete punomoćan i neopozivi vlasnik istoga, bez obaveze za dalje redovno plaćanje u cilju održavanja.

Program je u celosti na srpskom jeziku

Pristupačnost

Za rad u programu, nije Vam potrebno veliko predznanje u radu sa računarima, već samo rad sa osnovnim komponentama operativnog sistema, koje se brzo nauče i površno poznavanje stolarije u profilu koji radite. Takođe, program ne zahteva skup računar. Ispravnost i efikasnost u radu pokazana je i na starijim računarima.

Povoljna cena

Novčani iznos koji plaćate kupovinom programa skoro je duplo jeftiniji od sume koju treba odvojiti za kupovinu nekog od konkurentskih programa. Postoji i mogućnost plaćanja u ratama.

Univerzalnost

Mogućnost višestrukog izvođenja svake od projektovanih pozicija u profil i okov po Vašim željama. Kao i mogućnost projektovanja novih pozicija, u skladu sa potrebama Vaših kupaca.

Kompletnost

Za oformljenu ponudu, u programu možete dobiti naredne izveštaje:

 • Izveštaj ponude sa svim pozicijama i kompletnom specifikacijom, cenom (i rabatom), namenjen Vašim kupcima
 • Krojne liste sa obeleženim delovima šipki po pozicijama ponude i ucrtanim gerovima, po kojima se izvodi secenje iz celih šipki ili reslova
 • Radionicki izveštaji, sastavnice
 • Izveštaji za narucivanje materijala od Vaših dobavljaca
 • Izveštaj za mere stakala, ispuna i roletni
 • Fakture, racuni i otpremnice
 • Statistika secenja i raspodele materijala po pozicijama ponude
 • Kompletna sastavnica sa merama i cenama za svaku poziciju ponude

Bezbednost

Omogućen sistem snimanja kompletng stanja programa (ponuda, nabavki materijala, krojnih listi, računa, kupaca, …) u cilju čuvanja podataka Vaše baze programa u slučaju pada sistema, krađe ili havarije računara. 

Rad sa reslovima

Po Vašoj želji, programom možete voditi evidenciju o reslovima nastalim od ranijih sečenja, koje možete koristiti u novim kalkulacijama sečenja profila. 

Praćenje magacinskog stanja

Programom možete opciono voditi i evidenciju stanja Vašeg magacina i praviti narudžbenice materijala u skladu sa tim stanjem.

Obezbeđena obuka i uputstvo za rad

Iskustvo

Iskustvo od preko 8 godina u radu na teritoriji Srbije, Bosne i Crne Gore. 

Podrška

Obezbedena podrška u slučaju problema u radu sa programom

Prikaz delova programa:

 • Glavni meniGlavni meni
 • Baza materijalaBaza materijala
 • Unos serijaUnos serija
 • Izbor slike za konkretizacijuIzbor slike za konkretizaciju
 • Formiranje ponudeFormiranje ponude
 • Unos podataka ponudeUnos podataka ponude
 • Šablon (konkretan)Šablon (konkretan)
 • Mere profila pred krojnu listuMere profila pred krojnu listu
 • Lista materijala šablonaLista materijala šablona
 • Proračun naručivanja materijalaProračun naručivanja materijala
 • Nivelacija cenaNivelacija cena
 • Naručivanje profilaNaručivanje profila

Izveštaji koje program može odštampati

Navedeni štampani izveštaji prikazani niže, nisu od jedne ponude, već od različitih, u cilju boljeg prikaza mogućnosti koje Vam program Optimizator nudi

 

 • Ponuda sa dve pozicije, za krajnjeg kupca
 • Faktura za ponudu
 • Sastavnica svih pozicija od kojih je ponuda formirana, sa merama štokova i krila
 • Detaljna sastavnica jedne od pozicija ponude, sa prikazom položaja profila i popune na slici u vrhu
 • Detaljni izveštaj za jednu od pozicija ponude sa kompletnom sastavnicom i cenama, gde se vide: neto cena pozicije bez roletne (122,01), Vaša marža (58,07%), cena roletne (117,60), dodatni troškovi (2,66), rabat (1%), PDV (18%) i broj komada (4)
 • Krojna lista štoka (optimizacija sečenja)
 • Izveštaj za naručivanje profila za izradu cele ponude za jednog od dobavljača
 • Mere sečenja stakla za izradu ponude, namenjene za staklara
 • Mere i specifikacija roletni za izradu ponude, za roletnara
 • Izveštaj za naručivanje okova za izradu ponude, po falcnim merama
 • Izveštaj za naručivanje okova za izradu ponude, ne vezan za falcne mere, već sumiran po stavkama
 • Statistika sečenja profila i materijala za izradu ponude
 • Lager lista magacinskog stanja za ELVIAL 2200 elox, na datum sa slike
 • Prijemnica materijala, ulaz materijala u magacin programa (ukoliko se opredelite da vodite stanje magacina kroz program OPTIMIZATOR)
 • Otpremnica repro-materijala. (više potrebno distributerima profila i pratećeg materijala)

Podržani proizvođači profila:* 

Podržani proizvođači okova:*

       

Podržani proizvođači ukrasnih panela:*

*Softver može podržati dodatne profile, okove i ukrasne panele prema potrebama klijenata