Preuzimanje prezentativnog sadržaja

 

Prikaz mogućnosti programa u video sadržaju (u avi formatu): 

  • Struktura programa Optimizator
  • Formiranje ponude
  • Dobijanje štampanih izveštaja: Ponuda, Radionički crteži, fakture,...
  • Postupak projektovanja nove pozicije
  • ...

Preuzmi

 

  

  

Uputstvo (u pdf formatu)

Preuzmi

 

 

   

Reference većih firmi koje koriste program Optimizator (u pdf formatu)

Preuzmi

 

  

  

Izveštaji od raznih ponuda, štampani programom Optimizator (u pdf formatu)

Preuzmi